İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Emlak Alım Satım Sözleşmesi

EMLAK ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ 

CİNSİ :

İLİ :

İLÇESİ :

MAHALLESİ :

SOKAĞI :

KAPI NO :

PAFTA NO :

ADA NO :

PARSEL NO :

ALICI .....................................ile SATICI ....................................yukarıda kayıtlı emlağın aşağıda belirlenen koşullarda satılması için anlaşmışlardır.

1. SATICI, sahibi bulunduğu yukarıda kayıtlı emlağını (yıllık brüt stopaj dahil) TL'dan satmayı kabul etmiştir.

2. Satış bedeline mahsuben, ALICI'dan ............................ TL kaparo alınmıştır.

3. Satış bedelinin ……………….TL’sı peşin, geri kalanı da ………….sürede taksitlerle ödenecektir.

4. Satıcı/kiralayan, alım/kiralama işlemlerin başlatılması amacıyla alıcı/kiracı'dan kaparo talep edebilir. Söz konusu kapora, işlemler tamamlanıncaya kadar satıcı/kiralayan tarafından muhafaza edilir. İşlemlerin başlatılmasından sonra alıcı/kiracı vazgeçerse, kapora ve yapılan diğer masraflar satıcı/kiralayan tarafından alıcı/kiracı'ya geri ödenmez. Satıcı/ Kiralayan tarafından yapılan ve kapora tutarı üzerinde kalan masraflar ile menfi ve müspet zararlar alıcı/kiracı tarafından karşılanır.

5.  ALICI ve SATICI, kendilerine bu sözleşmeyi sağlayan EMLAK KOMİSYONCUSU'na sözleşmenin imzasından itibaren, gerçek satış bedeli üzerinden % ....................+KDV tutarında hizmet ücreti ödemeyi kabul ederler.

6. Anlaşmazlık halinde haksız olan taraf, bu sözleşmede yazılı tazminatlarla birlikte diğer tarafın maruz kalacağı her türlü zarar, ziyan, mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini de ödeyecektir.

7. Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.................................... .....2020


ALICI                                                                EMLAK KOMİSYONCUSU                                                             SATICI


Yararlı Bilgiler
(0266) 331 41 80

ayvalikcetinemlak.com, Tüm Hakları Saklıdır.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir